Tuesday, September 20, 2011

Membuat Link Kedap Kedip Seperti Pelangi

Langsung Aja Deh ...
 
berikut  langkah-langkahnya:
1. Login ke blog
2. klik rancangan 
3. edit Html
4. cari kata <head>
5. taroh code script berikut berikut di bawah kata <head> tadi
<script src='http://palangi.googlecode.com/files/pelangi.js'/>
Simpan Template